Elektrociepłownia Gorlice jest spółką prawa handlowego.
Władze spółki tworzy więc Walne Zgormadzenia Wspólników.
Spółka została zarejstrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sadowego.
Numer KRS: 0000035405
Kapitał zakładowy spółki wynosi 19842500 złotych.

Udziały Elektrociepłowni Gorlice są w posiadaniu następujących podmiotów:
Struktura procentowa własności udziałów na dzień 01.01.2021 r. przedstawia się następująco:

struktura procentowa udziałów


Zarząd:

  • Agnieszka Kuk - Członek Zarządu
  • Tomasz Okwieciński - Członek Zarządu
  • Juliusz Dubowski - Członek Zarządu


Rada Nadzorcza:

  • Antoni Słomiany - przewodniczący - przedstawiciel SFW Energia Sp. z o.o.
  • Bernard Barteczko - zastępca przewodniczącego - przedstawiciel SFW Energia Sp. z o.o.
  • Marek Gębski - przedstawiciel Remondis Sp. z o.o.
  • Łukasz Bałajewicz - sekretarz - przedstawiciel Gminy Miejskiej Gorlice
  • Czesław Oruba - przedstawiciel Gminy Miejskiej Gorlice