Pracownicy

Na dzień 31.12.2021 r. Elektrociepłownia Gorlice Sp. z o.o. zatrudnia 28 pracowników. Uznając, że odpowiednie przygotowanie zawodowe pracowników jest jednym z istotnych warunków wysokiej jakości produkcji i usług. Elektrociepłownia dba o stałe podnoszenie kwalifikacji załogi. Corocznie przeprowadzane są okresowe szkolenia BHP. Na bieżąco realizowane są prace w części socjalnej i produkcyjnej zakładu w celu poprawy warunków pracy.