Produkcja

Układ technologiczny Elektrociepłowni Gorlice oparty jest o dwa kotły parowe typu OR32/80 i jeden kocioł wodny typu WR4N. Kocioł parowy OR32/80 nr. 10 posiada moc znamionową 16,07[MWt], kocioł parowy nr 20 ma moc 16,66[MWt] a kocioł wodny dysponuje mocą znamionową 2,55 [Mwt]. W sezonie letnim źródłem energii cieplnej jest kocioł wodny. W sezonie grzewczym kocioł parowy wraz z turbiną przeciwprężną typu PR7/7-6,4/1,67/0,17 o mocy znamionowej 7 [MWe] i wymiennikiem podturbinowym tworzą układ kogeneracyjny. W przypadku uruchamiania kotła lub awarii turbiny kotły parowe współpracują poprzez stacje redukcyjna z wymiennikami ciepłowniczymi. Obieg wody grzewczej do miasta jest zapewniony przez stacje pomp wody sieciowej. Produkcja energii elektrycznej odbywa się tylko w sezonie zimowym. Odbiorcami energii cieplnej w postaci wody grzewczej to MPGK i EMPOL ENERGIA sp. z o. o.. Podstawowym odbiorcą energii elektrycznej jest EMPOL ENERGIA sp. z o. o, pozostała ilość energii jest odbierana przez operatora systemu dystrybucyjnego i kupowana przez spółkę bilansującą.
Podstawowe wskaźniki technologiczne wynoszą:
  2020 2021
Produkcja ciepła [GJ] 182.209 203.882
Produkcja ciepła w kogeneracji [GJ] 136.847 144827
Produkcja en. elektr. [MWh] 5712 6035
Sprawność ogólna [%] 75.1 74
Sprawność kogeneracji [%] 80 81Paliwo

Elektrociepłownia Gorlice opalana jest węglem kamiennym dostarczanym transportem kolejowym głównie z Śląska. Węgiel jest składowany na składowisku o pojemności 10 000[t]. Z składowiska jest on podawany do zasobników kotłowych za pomocą suwnicy bramowej i taśmociągu skośnego. W procesie produkcji wykorzystuje się węgiel o parametrach:
 • Wartość opałowa - 22 000 - 23 000 [kJ/kg].
 • Zawartość siarki - < 0,6 [%].
 • Zawartość popiołu Ar < 20 [%].
Głównym dostawcą miału węglowego jest Logistyka Paliwa i Energia Sp. z o.o.Gospodarka wodno-ściekowa

Woda do celów technologicznych pobierana jest z miejskiej sieci wodociągowej i używana do celów technologicznych w obiegu zamkniętym. Niewielkie ilości wody używanej do regeneracji kationitów i anionitów po neutralizacji są odprowadzane do rzeki Ropy. Wody burzowe kolektorem burzowym odprowadzane są bezpośrednio do rzeki. Całkowita wydajność Stacji Uzdatniania Wody dla procesów technologicznych tj. obiegu kotłowego i sieci ciepłowniczej wynosi 15 m3/h wody zdemineralizowanej.Łączna moc zainstalowana w EC Gorlice wynosi:

 • Moc cieplna zainstalowana 35,28[MWt].
 • Moc cieplna w paliwie 22,50[MWt].
 • Moc cieplna osiągalna 19,21[MWt].
 • Moc elektryczna 2.5[MW].

Zainstalowane są urządzenia o następujących parametrach:

 • Kocioł parowy typu OR32/80N wydajności znamionowej 21,4[t/h], wydajności maksymalnej trwałej 21,4[t/h] ciśnieniu znamionowym 6,4[Mpa] i temperaturze pary świeżej 470[C].
 • Kocioł parowy typu OR32/80 wydajności znamionowej 19,6[t/h], wydajności maksymalnej trwałej 19,6[t/h] ciśnieniu znamionowym 6,4[Mpa] i temperaturze pary świeżej 480[C].
 • Kocioł wodny WR4N o mocy znamionowej 2,55[MWt].
 • Turbina upustowo-przeciwprężna typu PR7/7-6,4/1,67/0,17 o mocy znamionowej 7[MW] i ciśnieniach dolotu/wylotu 6,4/0,04[MPa].
PR7/7-6,4/1,67/0,17
pompy wody chłodzącej