Historia

Historia Elektrociepłowni "Gorlice" sięga roku 1978 kiedy zakończono pierwszy etap budowy EC tj. uruchomiono dwa kotły parowe OR32/80 i jeden kocioł wodny WR25 oraz turbozespół 1-OP-10. W związku ze zwiększeniem zapotrzebowania na energię cieplną podjęta została decyzja o realizacji drugiego etapu budowy EC. Etap ten obejmował dobudowanie drugiego kotła WR25 i został zakończony w 1987 r. W latach 1988-1990 prognozowano znaczący rozwój zakładów przemysłowych, w związku z czym rozpoczęto dalszą rozbudowę EC o dwa kotły OR32/80 i turbinę o mocy 7MW. Etap ten jednak nie zostal zakończony planowo, z powodu ogólnego załamania gospodarczego kraju. W momencie swojego powstania Elektrociepłownia "Gorlice" stanowiła wydział Fabryki Maszyn i Urządzeń Górniczych "Glinik", stan taki utrzymywał się aż do roku 1994 kiedy to w wyniku procesu restrukturyzacji Fabryki Maszyn "Glinik" S.A. z jej struktury wydzielono samodzielny podmiot gospodarczy - Elektrociepownię "Gorlice" Sp. z o. o.. W roku 2001 w wyniku dalszego procesu restrukturyzacji do grona udziałowców spółki dołączyła firma EETEK Ltd. utworzona na bazie Fundusz Sprawności Energetycznej i Obniżenia Emisji - Dexia - FondElec Spółka Komandytowa, innowacyjnego funduszu inwestycyjnego poświęconego ochronie środowiska i racjonalnej gospodarce energią. W roku 2011 należący do EETEK Ltd. pakiet udziałów został nabyty przez działającą w sektorze energetycznym węgierską firmę E-Star Alternative Plc. W związku z przekształceniami E-Star Alternative Plc. w lipcu 2013 sprzedała swoje udziały firmie Premium Energy Fund Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością spółka Komandytowa. Obecnie, od dnia 30 października 2013 właścicielem większości udziałów firmy jest koncern SFW Energia Sp. z o.o. W roku 2017 korzystając z finasowania zaoferowanego przez SFW przeprowadzono modenizację źródeł ciepła. Wybudowano nowy kocioł wodny opalany miałem węglowym typu WR4N o mocy znamionowej 4,25 Mwt.zapewniający produkcje ciepła w okresie letnim. Zastąpił on istniejący kocioł WR25 który został skreślony z ewidencji. Modernizacja objeła również kotły parowe. W przypadku kotła OR32/80 nr. 10 polegała ona na ograniczeniu mocy znamionowej kotła do 12,06[MWt]. Kocioł nr 20 został zmodernizowany w technologi scian szczelnych do standardu OR32/80-M. Jego moc znamionowa po modernicacji wynosi. 24,3[MWt]. W roku 2020 przeprowadzono ograniczenie mocy znamionowj kotłów do poziomu 2,55[MWt] dla kotła WR4N, 19,06[MWt] dla kotła nr 10 i 19,66[MWt] dla kotła nr 20. Priorytetem dla Elektrociepłowni Gorlice jest utrzymanie rynku dotychczasowych odbiorców, stałe podnoszenie konkurencyjności dostaw, oraz poszerzenie rynku o dostawy mediów do nowych odbiorców, jak również, działania mające na celu wykorzystanie alternatywnch źródeł energii.