Celem działania Elektrociepłowni Gorlice jest dostawa energii cieplnej i elektrycznej dla naszych odbiorców w sposób dla nich optymalny, a więc pewny, ekologiczny i konkurencyjny


Elektrociepłownia Gorlice jest podstawowym dostawcą ciepła dla gminy miejskiej Gorlice i zakładów przemysłowych zlokalizowanych w Gliniku Mariampolskim. Elektrociepłownia Gorlice dokłada wszelkich starań by zapewnić jak najmniejszą uciążliwość dla środowiska naturalnego i okolicznych mieszkańców.