Celem działania Elektrociepłowni Gorlice jest dostawa energii cieplnej i elektrycznej dla naszych odbiorców w sposób dla nich optymalny, a więc pewny, ekologiczny i konkurencyjny


Elektrociepłownia Gorlice jest podstawowym dostawcą ciepła dla gminy miejskiej Gorlice i zakładów przemysłowych zlokalizowanych w Gliniku Mariampolskim. Elektrociepłownia Gorlice dokłada wszelkich starań by zapewnić jak najmniejszą uciążliwość dla środowiska naturalnego i okolicznych mieszkańców.

W związku z likwidacją magazynu Elektrociepłownia Gorlice oferuje do sprzedaży następujące towary:
  • łożyska, paski klinowe, segery, simmeringi
  • Wykaz towarów dostępny jest w pliku towary.html, towary.xls i towary.pdf.
  • dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 18 35 40 962 w godzinach 7 - 15.